Каталог на файлове

Каталог на файлове предоставя възможност на посетителя или потребителя безплатно добавяне или изтегляне на полезни файлове според съответна категория.

Тип на файл:

PPTX, презентация

Информационна сигурност e защитата на информацията и информационните системи от неоторизиран достъп, използване, разкриване, промяна, прочитане, запис и унищожаване.

Информационната сигурност е защитата на информацията, независимо от нейната форма – електронна, отпечатана или други.

Основната цел на информационната сигурност е да обезопаси и защити информацията или да намали до минимум нейната загуба.
106
Тип на файл:

DOCX, Протокол

Системен подход за осигуряване на безопасността в операционните системи Windows. Политиката на сигурност. Системи за защита на данните. Автентификация, оторизация, одит.
Изготвил: Кристиян Георгиев
ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи
71
Тип на файл:

pptx, презентация

Тип: Анализ на филма
Предмет: CINB008 Филмов анализ
Нов Български Университет
Автор: Авраам Михайлов
152
Тип на файл:

DOCX, Реферат

Управление и правно-икономически проблеми на комуникационните мрежи, целящ да покаже принципите на работа при работа с такъв вид мрежи.
Изработил: Боян Георгиев Фак.номер-360620, Софийски Университет СВ. Климент Охридски
201
Тип на файл:

PPTX, презентация

Изработил: Павлин Димитров F92023
Преподавател: доц. Д-р Петя Асенова
Предмет: Основи на информатиката
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
187
Тип на файл:

PPTX, презентация

Епичната музика или като вариант героична музика е жанр на съвременната класическа музика, базиран на широк спектър жанрове.
189