Епичната музика

166
Епичната музика
Изтегляне от сървъра на otgovori.bg:
Изтегляне от външен източник:

SlideShare, Изтегли

Тип на файл:

PPTX, презентация

Епичната музика или като вариант героична музика е жанр на съвременната класическа музика, базиран на широк спектър жанрове.