Принципи на сигурността

166
Принципи на сигурността
Изтегляне от сървъра на otgovori.bg:
Тип на файл:

PPTX, презентация

Изработил: Павлин Димитров F92023
Преподавател: доц. Д-р Петя Асенова
Предмет: Основи на информатиката
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ