Информатика

Тип на файл:

PPTX, презентация

Информационна сигурност e защитата на информацията и информационните системи от неоторизиран достъп, използване, разкриване, промяна, прочитане, запис и унищожаване.

Информационната сигурност е защитата на информацията, независимо от нейната форма – електронна, отпечатана или други.

Основната цел на информационната сигурност е да обезопаси и защити информацията или да намали до минимум нейната загуба.
137
Тип на файл:

DOCX, Протокол

Системен подход за осигуряване на безопасността в операционните системи Windows. Политиката на сигурност. Системи за защита на данните. Автентификация, оторизация, одит.
Изготвил: Кристиян Георгиев
ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи
104
Тип на файл:

DOCX, Реферат

Управление и правно-икономически проблеми на комуникационните мрежи, целящ да покаже принципите на работа при работа с такъв вид мрежи.
Изработил: Боян Георгиев Фак.номер-360620, Софийски Университет СВ. Климент Охридски
224
​Реферат, целящ да покаже управлението и проблемите, как да се справяме с тях при комуникационните мрежи
149
Тип на файл:

PPTX, презентация

Изработил: Павлин Димитров F92023
Преподавател: доц. Д-р Петя Асенова
Предмет: Основи на информатиката
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
213