История

Тип на файл:

pptx, презентация

Тип: Анализ на филма
Предмет: CINB008 Филмов анализ
Нов Български Университет
Автор: Авраам Михайлов
133
Тип на файл:

PPTX, презентация

Епичната музика или като вариант героична музика е жанр на съвременната класическа музика, базиран на широк спектър жанрове.
166