Полезно или интересно

Тип на файл:

PPTX, презентация

Информационна сигурност e защитата на информацията и информационните системи от неоторизиран достъп, използване, разкриване, промяна, прочитане, запис и унищожаване.

Информационната сигурност е защитата на информацията, независимо от нейната форма – електронна, отпечатана или други.

Основната цел на информационната сигурност е да обезопаси и защити информацията или да намали до минимум нейната загуба.
81
Тип на файл:

pptx, презентация

Тип: Анализ на филма
Предмет: CINB008 Филмов анализ
Нов Български Университет
Автор: Авраам Михайлов
133