Как да открием "КОЙ" се намира в нашата операционна система LINUX?

+23
585
Как да открием "КОЙ" се намира в нашата операционна система LINUX?

Здравейте скъпи читатели, в предишната статия написах относно планирани публикации за Linux и точно сега е момента да ви споделя полезна информация.

В тази статия ще отговорим на въпроса - Как да открием кой се намира в нашата операциона система LINUX? Ще ви предоставя реални примери и синтаксис (кодове) за проверка.

Нека да започнем :) отваряме терминала.

Командата "who" е спасител, който улеснява толкова лесно получаването на цялата информация, която трябва да знаете за всеки потребител, който някога е работил на определен компютър. Тъй като операционната система Linux е многопотребителска и с цел на прозрачност, тя следи сесиите на всички потребители в мрежата (които са работили на компютъра, времето на започване и края на сесията му и т.н.). Всичко се проявява добре на практика.

СЪДЪРЖАНИЕ 

  • СИНТАКСИС
  • ПРИМЕРИ
  • ИЗВОДИ

СИНТАКСИС

Нека да разгледаме синтаксиса.

Основни параметри за манипулации с реални примери:

-a - чете файла / etc / utmp, включва всички основни опции;

-b - показва датата и часа, когато операционната система е била заредена;

-d - Показва зомби процеси.

-u - Показва активни потребители.

-s - показва името, терминалната сесия и времето, този параметър се използва по подразбиране;

-T - информация за терминалната сесия;

-q - броят на потребителите в системата в момента;

-r - Показва нивото на началния процес.

ПРИМЕРИ

Ако не използваме опции и аргументи, екранът ще покаже данните по подразбиране, които включват информация за акаунтите (тези, които са свързани към системата). За да се запознаеме с данните за потребител, който е изразил желание да влезе в терминала в момента („попитайте“ системата за себе си), трябва да използвате командата „who“.

КОМАНДА "who"

Въвеждаме командата и получаваме: 

За да получим по-детайлна информация за свързани потребители, просто въвеждаме допълнителна команда в терминала:

who -a

Резултат:

В този случай не се изискват допълнителни инструкции. Ако използвате изключително „who“, ще има сравнително по-малко данни. Дали тази заявка е подробна или не, зависи от вашите потребности и ситуацията.

Времето за зареждане на системата може да се види от командата:

who --login

За да видим текущото ниво на изпълнение, въвеждаме съответната допълнителна опция в командата.

Ще изглежда така:

who -r


Състоянието на терминалната сесия:

Използвайки аргумента -T, можем да разберем състоянието на терминалната сесия. На практика изглежда така:

who -T

РЕЗУЛТАТ:


За какво служи информацията за състоянието на терминалната сесия? Някои нюанси в работата на потребителя зависят от неговото състояние. Обърнете внимание на името на всяка сесия, показана в прозореца на терминала. Ако до него е посочена икона "+", това означава, че потребителят може да получава съобщения от други терминали. Ако това не е възможно, до името на сесията ще бъде посочена икона „-“.


А сега я да видиме колко потребители са свързани към системата, въвеждаме:

who -q

РЕЗУЛТАТ:


допълнителни команди:

За да видите кой потребител е активен в даден момент, въведете командата:

who -u -H

При добавяне на опцията -d се показват зомби процеси, въведете командата:

who -d


ИЗВОДИ

Благодарение на командните примери, предоставени по-горе, вие също можете да почувствате простотата на проследяване на системните потребителски данни и отговорите на вашите въпроси.


 Надяваме се че бяхме полезни за вас, бъдете винаги здрави и щастливи !

Instagram: abrahammihaylov otgovori.bg

всички статии

профил

Други статии свързани с LINUX:

Най-интересните проекти в света работят на Linux.

Linux mint cinnamon

Ревю за Linux, планирани публикации


RSS
Peter
21:40

Открих още един потребител в системата, какво ще рече това?

Ivan
21:46
+1

Не съм програмист или хакер, но сега се почувствах като програмист благодаря за полезната информация.

Зареждане...

Други статии