Дали ИИ би довел до „разбиването“ на цели пазарни сегменти, като един нов Титаник?

+68
1706
Дали ИИ би довел до „разбиването“ на цели пазарни сегменти, като един нов Титаник?

Наистина сериозно става използването на ИИ, когато алгоритмите започват да засягат търговията и политическия живот. 

Известен случай през 2010 г. е така нареченият светкавичен срив, ситуация, при която американската фондова борса загубва внезапно и след това си възвръща огромна стойност. Отклонението е на около 10% от стойността на акциите, всичко в рамките на половин час, а никой наистина не е знаел защо това се е случило. Оказва се, че не хора купуват и продават акции, а автономни алгоритми за търговия на акции извършват тези действия. 

Никой на борсата не разбира как два автономни алгоритъма са били „заключени в цикъл“. Единият от тях е предлагал определени акции за продажба, а другият се е опитвал да ги изкупи. Докато изведнъж всичко е „излязло от релси“. 

Оказало се, че тези алгоритми по различен начин играят роли в различни системи. Те се появяват на множество различни места и могат да упражняват голямо въздействие върху поведението на хората, които търгуват с акции. Дори в някои тривиални случаи те ни привличат вниманието предупреждават ни и дори ни насочват към мястото, където самите те могат да действат.

RSS
Все още няма коментари. Бъдете първият, който добави коментар!
Зареждане...

Други статии