Как да получа общия брой inodes на основния дял

Образование 1122 гледания

Как да получа общия брой inodes на основния дял в линукс?

Отговори (8)

Зареждане...
general
#
Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

general
#

В Linux и други подобни на Unix операционни системи, inode съхранява информация, която описва файл или директория (също файл — защото в Unix всичко е файл), различна от неговото име и съдържание или действителните му данни. Ок, ще напиша статия

Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

Sergy
#

Можете ли да напишете статия за това?

Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

niki78
#

Чух, че помага да се следи работата на операционната система.

Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

Sergy
#

Моля, кажете ни защо е важно да следим inodes?

Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

general
#

За да получите статистически данни за използването на inode (наличен брой, използван брой, както и процентно използване) на основния дял, използвайте командите df, както следва (флагът -h в).

$ sudo df -ih /
Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

niki78
#

Благодаря. Как да разбера наличното количество, използваното количество?

Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари

general
#

За да разберете броя на inodes на файлове в директория, например в основната директория, отворете прозорец на терминала и изпълнете следната команда ls, където параметърът -l означава формат на дълъг списък, -a означава всички файлове и — означава отпечатване на индексния номер на всеки файл.

$ ls -lai /
 
Коментиране 0
Съгласен0Против

Няма коментари