Сайтове

Каталог на български сайтове

Име на сайт
Статус

Официален сайт на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон БЪЛГАРИЯ

Кодове:

БАЕ - BPEF9290

BIC - BPEFBGSF

55
0

Официален сайт на Алианц Банк България АД.

БАЕ код:

BUIN9561 

BIC  код:

BUINBGSF

Статус:
53
0

Официален сайт на  Айкарт АД 

БАЕ код: 

INTF4001

BIC код:

INTFBGSF

Статус:
55
0

През Октомври 1999 г. стартира българската система за електронни плащания ePay.bg. На 19 ноември 1999 г. е извършено първото плащане с дебитна банкова карта в български интернет магазин. От стартирането си системата придобива все по-голяма популярност и доверие сред крайните потребители, като резултат от усилията ни да отговаряме в максимална степен на нуждите на клиентите и да предлагаме онлайн услуги, базирани на най-съвременните информационни технологии.

Подробно:

Плащане на битови сметки онлайн ePay.bg

За системата

Статус:
174
0

Официален сайт на Министерски съвет на Република България

Статус:
43
0

Официален сайт на Народно събрание на Република България

Статус:
59
0

Официален сайт на Президент на Република България.

Статус:
48
0

НАП администрира данъци и осигурителни вноски, други публични и частни държавни вземания и осъществява надзор върху хазартната дейност

Статус:
126
0