Search by the «управление» tag

Тип на файл:

DOCX, Реферат

Управление и правно-икономически проблеми на комуникационните мрежи, целящ да покаже принципите на работа при работа с такъв вид мрежи.
Изработил: Боян Георгиев Фак.номер-360620, Софийски Университет СВ. Климент Охридски
185
​Реферат, целящ да покаже управлението и проблемите, как да се справяме с тях при комуникационните мрежи
114